Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan logo metsätaustalla
Tablettitietokone puisella alustalla näyttämässä otos Mahdollisuuksien metsä -palvelusta

Mahdolli­suuk­sien metsä – uusi ilme ja interaktiivinen esittelymateriaali

Metsäteollisuus ry

11/2019

Asiakkaamme halusi uudistaa vuosittain järjestettävän Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan. Uudistuksen tavoitteena oli tavoittaa nuoret paremmin myös kouluvierailujen ulkopuolella sekä viedä kampanjan esitysmateriaalit verkkoon.

Ratkaisu

Toteutimme koulukampanjalle nuoria huokuttelevan ilmeen sekä loimme digitaalisen esityskonseptin. Interaktiivisten esitysmateriaalien toteutuksessa käytettiin erilaisia esitystapoja mm. animaatiota, kuvallista kerrontaa sekä videota.

konseptisuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, käyttökokemuksen suunnittelu, sisällöllinen työ, logo, visuaalinen ilme, animaatiot, valokuvat, ohjelmointi, palvelimet

  • Yhteistyökumppanin Metsäteollisuus logo