Tyylitellysti teksti "AuroraAI x Zekki". Tyylitellysti teksti "AuroraAI x Zekki".

Zekki + AuroraAI – tapaustutkimus palvelujen ja alustojen yhteentoimivuudelle

Valtiovarainministeriö

Diak - Diakonia-ammattiopisto

02/2019

Asiakkaamme oli tunnistanut tarpeen luoda teknisiä edellytyksiä eri palvelujen ja alustojen keskinäiselle tiedonvaihdolle ja yhteentoimivuudelle. Näin voisimme mahdollistaa erilaisten palvelujen tarjoamisen kansalaiselle sujuvalla ja saumattomalla tavalla elämän eri tilanteisiin. Lisäksi AuroraAI-verkon tavoitteena on tarjota yksi yhtenäinen rajapinta kaikkiin Suomessa tarjottaviin digitaalisiin palveluihin.

Ratkaisu

Toteutimme tapaustutkimuksen palveluiden integroimisesta AuroraAI-verkkoon hyödyntämällä 10Monkeysin Diakille luomaa nuorten Zekki-palvelua. Tapaustutkimus osoittaa tekniset reunaehdot AuroraAI:n kehittämiseksi ja palveluiden integroimiseksi verkkoon.

Konseptisuunnittelu, ohjelmointi, tapaustutkimus, tekninen infrastruktuuri, rajapintaratkaisut

  • Yhteistyökumppanin Valtiovarainministeriö logo
  • Yhteistyökumppanin Diak Diakonia-ammattikorkeakoulu logo